Semesterside for MAT4500 - Høst 2007

Oppgaver til fredag 30 - 11 2007: 9.5, 9.6, 9.7, 9.8, 9.9, 9.10, 9.11.

Pensum til eksamen: Det som er forelest. Det vil si Kapittel 1 til og med 8 i Per Holms notater "Topologiske rom et cetera". Dette er praktisk talt et samme som inneholdet i de samme kapitlene i notatene av Per Holm og Jon Reed "Topologi". I tillegg kommer Appendix A til og med A.6 i disse notatene samt Tychonoffs teorem .

26. nov. 2007 15:24

Oppgaver til fredag 23.11. 2007: Oppgaver 8.12, 8.13. Gjør oppgavene også for nett..

19. nov. 2007 14:19

Oppgaver til fredag 16-11. 8.6, 8.7, 8.8, 8.9.

9. nov. 2007 11:10