Semesterside for MAT4520 - Vår 2008

Pensum blir som følger: - 1. "Introduction to Differentiable Manifolds" av Per Tomter. All teori, p.1-32.

- 2. Alle oppgaver vi har regnet, med spesiell vekt på de "teoretiske", dvs. slike som implisitt funksjonsteorem, rangteoremet, Sards teorem og slike som det er henvist til i bevis for setninger i boken. Oppgaven der vi viser Brouwers fikspunktsats.

- 3. M. Spivak: Differetial Geometry. Vol.1: Teknikken med partisjon av enheten skal kunne anvendes (i forb. med immersjoner, orientering,integrasjon), men det detaljerrte beviset for partisjon av enheten er ikke pensum.

- Kap. 2: Teorem 17 (p.52-53).

- Kap. 3: Orientering. p.84 t.o.m. p.88.

- Kap. 4: Tensorer. p.112-p.126. Beviset for Teorem 2 (p. 118) utgår.

- Kap. 5: Vektorfelt og Differensialligninger. p. 135-p. 159 (frem til: We thus see..)

- Kap. 7: Hele, med unntak av Teorem 14 (p.215) frem til Proposition 16 (p.217).

- Kap. 8: Hele, med unntak av p. 239 frem ti...

30. mai 2008 16:46

Eksamen: Eksamen i Mangfoldigheter vil bli holdt 5. juni 2008. Oppmøtetid blir kunngjort så fort det er avgjort. Sted er seminarrom B70, Niels Henrik Abels hus.

22. mai 2008 20:08