Semester page for MAT4520 - Spring 2011

Jeg har lagt ut noen eksamenoppgaver fra kurset MA252, som var en forløper til MAT4520. Lenken finner du under "Oppgaver" til venstre.

Torsdag vil jeg gjennomgå noen av de obligatoriske oppgavene. Resten av tiden frem til eksamen foreleses De Rham kohomologiteori, etter notatene du finner under "Syllabus,...".

May 6, 2011 6:25 PM

Merk: etter Påske, dvs. 28. april, begynner vi på kapittel 8, Integration. Den siste delen av kapittel 7, s.220-226, venter vi med til vi begynner å studere de Rham kohomologi senere.

I kapittel 8 betyr integrasjon antiderivasjon i generell forstand, heller enn 'grensen for summer' som i Riemann integrasjon. I en viss forstand er målet å løse ligninger av typen df=g, der f og g er differensialformer of d er ytre derivasjon. Det er dette som gir opphav til de Rham kohomologi.

Apr. 26, 2011 5:52 PM

De obligatoriske oppgavene finner dere her.

Innleveringsfrist 29. april.

Merk: Forelesningene uke 15 (dvs. 14. og 15. april) kanselleres.

Apr. 8, 2011 5:11 PM