Undervisningsplan

DatoUndervises avStedTemaKommentarer / ressurser
12.01.2005Jon Reed  B 62  Orientering om kursinnhold. Litt om problemstilling og metoder i algebraisk topologi.  Kap. 0: s. 1-10. 
19.01.2005    Fundamentalgruppen. Idé. Veier og homotopi.  Kap. 1: s. 21-28.

Oppg. 0: 2,3,9,11. 

26.01.2005    Fundamentalgruppen til sirkelen. Anvendelser.  Kap. 1: s. 29-34.

Oppg. 1.1: 1,2,3,5. 

02.02.2005    Induserte homomorfier. Skifte av basispunkt.  Kap. 1: s. 34-37.

Oppg. 1.1: 6,7,8,9. 

09.02.2005    Overdekningsrom. Løftningsegenskaper.  Kap. 1: s. 56-63.

Oppg. 1.1: 14,15,16. 

16.02.2005    Resymé av klassifikasjonen av overdekningsrom.  Kap. 1: s. 63-68.

Oppg. 1.3: 1,2,8,9. 

23.02.2005    Dekktransformasjoner og gruppevirkninger.  Kap. 1: s. 71-74.

Oppg. 1.3: 5. 

02.03.2005    Simplisial homologi.   Kap. 2: s. 102-107.

Oppg. 1.3: 16,23. 

09.03.2005    Singulær homologi. Homotopiinvarians.  Kap. 2: s. 108-113.

Oppg. 2.1: 1,2,4,5. 

16.03.2005    Eksakte følger. Relative homologigrupper.  Kap. 2: s. 113-119.

Oppg. 2.1: 11,12,13. 

30.03.2005    Barysentrisk oppdeling. Eksisjonsteoremet.   Kap. 2: s. 119-124.

Oppg. 2.1:15,17. 

06.04.2005    Anvendelser av eksisjon. Lokale homologigrupper. Ekvivalens mellom simplisial og singulær homologi.  Kap. 2: s. 124-131.

Oppg. 2.1: 20, 27. 

13.04.2005    Grad. Definisjon av cellulær homologi.   Kap. 2: s. 134-139.

Oppg. 2.1: 22.  

20.04.2005    Den cellulære randhomomorfien. Eksempler.  Kap. 2: s. 140-144.

Oppg. 2.2: 1,2,3,5. 

27.04.2005    Homologi av reelle projektive rom og linserom. Euler-karakteristikken.   Kap. 2: s. 144-149.

Oppg. 2.2: 9. 

04.05.2005    Mayer-Vietoris-følger. Homologi med koeffisienter.  Kap. 2: s. 149-151, 153-155.

Oppg. 2.2: 20,21,22,23. 

11.05.2005    Klassiske anvendelser. Invarians av dimensjonen. Borsuk-Ulams teorem.  Kap. 2: s.169-172, 174-176.

Oppg. 2.2: 36,40. 

01.06.2005    Tid avsatt til eventuelle spørsmål før eksamen, i teori og oppgavestoff.  Fra hele pensum.

Oppg. 2.B: 4,10. 

Publisert 13. jan. 2005 20:37 - Sist endret 2. juni 2005 23:30