Semester page for MAT4530 - Spring 2011

Nøyaktig pensum:

Kapitel 0: side 1-17 (hele)

Kapitel 1: Seksjon 1.2: s 40- m.p.s. 46 (ex.1.23), m.p.s. 50-m.p.s 52 (Ex. 1.29) Seksjon 1.3: s. 56-m.p.s. 65 (ex. 1.35), nederst side 66 (prop. 1.36)- m.p.s. 68, nederst side 70 (dekk transformasjoner)-side 75(til ex. 1.44) (seksjon 1.1 regnes som kjent fra MAT 4500)

Kapitel 2: Seksjon 2.1 side 102-131 (hele seksjon 2.1) Seksjon 2.2. side 134-nederst side 141 (eksempel 2.37). s. 144-m.p.s. 144 (dvs. ex. 2.42 er pensum). m.p.s 146-m.p.s. 147. m.p.s. 149-nederst på s. 150. Hele seksjon 2.3 (orienterende stoff). Seksjon 2.A og 2.B. s. 166-m.p.s. 170, s. 172-m.p.s. 174.

Kapitel 4:Seksjon 4.1: s. 339-357 men ikke 4.21). Seksjon 4.2: s. 360-m.p.s 365 (men ikke bevis av 4.23). Side 375-nederst på s. 377 (frem til ex. 4.45). m.ps. 379 -øverst på side 380 ( 4.48 er pensum) ca. m.p.s 381-ca. m.ps. 383 (4.53 og 4.54 er pensum).

May 23, 2011 5:37 PM

Vi flytter regneøvelsen fra onsdag 25 til torsdag. Jeg har reservert B 70 fra 14.15 til 16.00, men jeg tror hverken B 70 eller B 71 brukes etter 12.00. Foreslår at vi kan møtes i pausearealet 7. etg. kl. 12.30 og begynne da (om det skulle vise seg at et av disse rommene er ledig) Her er enda flere oppgaver vi kan se på. 1.3: 1, 3, 4 og 5.

May 23, 2011 4:38 PM

Og flere oppgaver: 1.2: 2,3, 7 og 9

May 19, 2011 4:56 PM