Semester page for MAT4530 - Spring 2020

I beskjeden fra i går har jeg litt info om eksamen.

Som dere ser vil en del av eksamen bestå i at dere får et emne en time før som dere skal presentere. Jeg hadde tenkt at dette skal ta i underkant av 20 minutter. Noen vil nok få emner som det er mulig å bruke lenger tid på. Da er det opp til dere å velge ut hvilke detaljer dere tar med og hva dere utelater så det ikke tar for lang tid og det blir tid til andre spørsmål.

May 29, 2020 11:57 AM

Hei

De av dere som har godkjente obliger og som kan gå opp skal akkurat ha fått en mail om zoom-eksamen i kurset. Se denne (og skriv til meg om mailen ikke er mottatt, den er sendt til UiO adressen deres)

 

Som dere ser vil eksamen se slik:


Alle møter på zoom tirsdag 9. juni klokken 09.00 (logg helst inn 5 minutter før). Møte-Id og passord er i mailen dere har fått. Vi bestemmer så tidspunkt for når hver enkelt skal eksamineres. Alle vil få et eget emne dere først skal snakke om, og resten av eksaminasjonen blir spørsmål rundt dette og spørsmål fra andre deler av pensum.

Vi regner med å bruke litt under en time på hver kandidat. Emnet dere skal snakke om får dere en time til å forberede. Dvs. at første kandidat får sitt emne ca. kl. 09.00 og vi begynner eksaminasjon av hen ca. kl.10.00. Under eksamen blir det opprettet et venterom og vi vil ta dere ut og inn av venterom/eksamens rom etterhvert (dvs. dere kommer inn i eksame...

May 27, 2020 4:24 PM

Dere kan lese om homologi med koeffisienter, seksjon 2.3 og om sammenheng mellom homologi og fundamental gruppen, 2A.

Stoffet frem til 2A kan dere betrakte som mer orienterende stoff mens 2A er viktig. Dette kommer jeg til å forelese om på zoom mandag. forelesningsnotat for dette er her

Dere kan også se på oppgavene 2.2: 28, 31 og 32. Jeg vil eventuelt gjennomgå disse på tirsdag. Pensumet til eksamen slutter med 2A. Mer presist betrakter jeg følgende som pensum.

Hatcher:

Chapter 0: The whole of the chapter except the proof of Proposition 0.19.

Chapter 1: Section 1.1,Section 1.2, except example 1.22, 1.23 and 1.24.Section 1.3 From p. 56 to p. 75 (up to and including ex. 1.43) with the following exceptions:  Example 1.35 and also except is the stuff about representing covering spaces by permutation  (from middle of  ...

May 14, 2020 4:26 PM

Dere kan fortsette å lese på stoffet om cellulær homologi og ut om Mayer-Vitoris sekvenser til og med side 150. I stoffet om cellulær homologi er det endel eksempler men jeg legger mest vekt på eksemplene om projektive rom og flater av genus g. Stoffet om homologi av grupper kan dere hoppe forløpig over. Jeg vil være på zoom mandag og tirsdag til vanlig tid (14.15 og 12.15) og snakke om dette stoffet for de som er interessert. Forelesningsnotatet som jeg vil bruke er her .

Dere kan også se på oppgavene: 2.2: 2, 4, 19, 20  og 21.

Dere får løsningsforslag for disse oppgavene i neste uke.

Løsningsforslag for oppgave 2.1.22 er her .

May 7, 2020 1:40 PM

I uka som kommer kan dere begynne på seksjon 2.2 og lese om grad og cellulær homologi til og med beviset av teorem 2.35. Dere kan også se på oppgave 2.1.22.

Jeg kommer til å være på zoom(vanlig lenke) mandag 14.15 og tirsdag 12.15 og snakke om disse emnene (om det dukker opp mer enn en student på zoom). Et forelesningsnotat om grad som jeg vil bruke er her. Et tilsvarende notat om cellulær homologi er her .

Apr. 30, 2020 2:00 PM

Jeg er på zoom i morgen kl.12.15. Jeg vil snakke om anvendelser av eksisjonsteoremet (se beskjed tidligere). Jeg er på samme linken som på tidligere beskjed (ev. link for neste mandagsforelesning om dere logger inn via Canvas)

Apr. 27, 2020 7:04 PM

Hei jeg har skrevet et løsningsforslag til oppgavene:
2.1: 15, 16 og 17.

Til neste uke synes jeg dere kan lese ut seksjon 2.1. (Innholdet i teorem 2.27 er viktig men jeg synes ikke dere trenger å bruke så mye energi på selve beviset.) På mandag vil jeg være på zoom kl. 14.15. (Bruk lenken i tidligere beskjed eller på zoom). Jeg hadde tenkt å forklare hovedtrekkene i beviset for eksisjonsteomet men ikke ta alle detaljer. Er det interesse kan jeg også snakke på tirsdag der jeg kan se på noen anvendelser som står på side 124-126 i Hatcher. Jeg legger ved forelesningsnotat til det jeg har tenkt å snakke om på mandag.

  

Apr. 23, 2020 5:25 PM

Ved en feil var det ikke overenstemmelse mellom den lenken for zoom forelesningen i dag jeg satte opp hjemmesiden og den som dere kom til om dere logget dere inn via zoom. Dette betyr at noen kom her og noen der og det ble ingen forelesning.Jeg kan heller forelese i morgen 12.30. Lenken er nå rettet

(den skal være https://uio.zoom.us/j/61810821644  )

og dere kan logge dere inn på møtet enten via hjemmeside eller zoom (i Canvas har jeg ikke rettet tidspunkt så dere må antakelig klikke på forelesningen for mandag 20/4 eller 27/4).

Apr. 20, 2020 2:44 PM

Her er et løsningsforslag for oppgavene 2.1, 5 og 11 i Hatcher.

Til neste uke foreslår jeg at dere ser på beviset for eksisjons- teoremet  (Teorem 2.20) og anvendelsene (frem til "Naturality " på side 127). Dere kan også se på oppgavene 2.1: 15, 16 og 17.

 

Jeg var på zoom på tirsdag, men det var bare en av dere so logget seg inn. Etter å ha tenkt meg om vil jeg likevel foreslå at jeg hver uke holder en 2-timers oversikt forelesning på mandager klokken 2, over det jeg foreslo på leseplanen uke før. Dvs. jeg begynner på mandag og snakker om relativ homologi og eksakte sekvenser. Jeg synes imidlertid at mer enn én må logge seg på for at det er noe vits i dette. Her er linken til møtet/forelesningen

https://uio.zoom.us/j/61810821644

 

(eller gå inn på zoom/canv...

Apr. 16, 2020 12:22 PM

Hei

Jeg har skrevet et forelesnings- referat av det viktigste som dekker leseplanen jeg har foreslått til uka som kommer (relativ homologi, eksakte sekvenser osv.) Minner forøvrig at jeg vil være stand-by på zoom på tirsdag kl. 12.30 om dere har spørsmål.

Møtelink:

https://uio.zoom.us/j/61805532933

Apr. 12, 2020 6:00 PM