Studieadministrasjonen ved fakultetet ønsker å …

Studieadministrasjonen ved fakultetet ønsker å gjennomføre en evaluering av kurset MEK1100 og en rekke andre kurs. I den forbindelse vil det bli sendt ut en epost til alle studentene som har meldt seg på kurset med informasjon om hvordan et nettbasert spørreskjema kan fylles ut. Det er ønsket at alle studentene svarer på dette skjemaet.

Publisert 11. nov. 2005 17:03 - Sist endret 13. mars 2013 11:15