Oblig 2 er ferdig rettet. …

Oblig 2 er ferdig rettet. Du kan gå inn her for å sjekke om du har fått godkjent. Oppgavene i gruppe 2 kan hentes nå i hyllene i 7. etg, NHA, mens oppgavene i gruppe 1 først blir lagt der på mandag.

Ny innleveringsfrist for de som ikke har fått godkjent er fredag 25/11 kl. 14.30 (7. etg, NHA). Husk å legge ved den opprinnelige besvarelsen ved ny levering!

Publisert 15. nov. 2005 15:27 - Sist endret 13. mars 2013 11:15