Obligatoriske oppgaver -MEK 1100 - høst 2005

Her ligger all informasjon knyttet til obligatoriske oppgaver i dette kurset. Her vil du finne tidsfrister, oppgavetekst osv.

praktisk, nyttig og viktig informasjon om obligatoriske oppgaver

Regelverk for obligatoriske oppgaver

Spørsmål og svar om obligatoriske oppgaver

Innleveringsfrister

Det er to obligatoriske oppgaver i dette emnet, og de må være godkjent for å få lov til å gå opp til avsluttende eksamen.

Innleveringsfrist for oblig 1 er fredag 30/9 kl.14.30

Innleveringsfrist for oblig 2 er fredag 11/11 kl.14.30

Oppgavetekst

Oblig 1 (pdf), Oblig 1 (ps)

Oblig 2 (pdf), Oblig 2 (ps)

Godkjentlister

Her kan du logge deg inn for å se om obligen din er godkjent

Du logger deg inn på godkjentlistesystemet med ditt vanlige brukernavn og passord for UiO

Publisert 16. sep. 2005 16:44 - Sist endret 31. okt. 2005 11:04