Undervisningsplan

DatoUndervises avStedTemaKommentarer / ressurser
24.08.2005Bjørn Gjevik  Auditorium 5, Vilhelm Bjerknes hus  Felt i naturen, skalar- og vektorfelt, skalering  Kapittel 1 
26.08.2005Bjørn Gjevik  Aud. 5., Vilhelm Bjeknes hus    Kapittel 1 (fortsetter) Kapittel 2 (begynner) 
31.08.2005Bjørn Gjevik  Aud. 5., Vilhelm Bjerknes  Partiell derivasjon, Taylorutvikling, gradientvektoren, vektorfelt, strømlinjer  Kapittel 2 (fortsetter) 
02.09.2005Bjørn Gjevik  Aud. 5., Vilhelm Bjerknes hus    Kapittel 2 forsetter 
07.09.2005Bjørn Gjevik  Aud. 5., Vilhelm Bjerknes  Vektorfluks og sirkulasjon, divergens  Kapittel 4 
09.09.2005Bjørn Gjevik  Aud. 5, Vilhelm Bjerknes' hus  Virvling og strømfunksjonen  Kapittel 4 
14.09.2005Bjørn Gjevik  Aud. 5, Vilhelm Bjerknes   Del-operatorene og strømfunksjonen (feltfuksjon)  Kapittel 4 
16.09.2005Bjørn Gjevik og Odin Gramstad  Aud. 5, Vilhelm Bjerknes   Bruk av matlab og en praktisk anvendelse av del-operatorene i meteorologi  Kapittel 5 
21.09.2005Bjørn Gjevik  Aud. 5, Vilhelm Bjerknes   Mer om eksemplet fra meteorologi. Oppsummering og oppgaveregning eksamen 2002: oppg.1, prøveeksamen: oppg.1 (tillegg D)  Kapittel 4 og 5 
23.09.2005Bjørn Gjevik  Aud. 5., Vilhelm Bjerknes   Kurveintegraler  Kapittel 6 
28.09.2005Bjørn Gjevik  Aud. 5, Vilhelm Bjerknes   Flate- og volumintegraler, beregning av trykkraft  Kapittel 6 
30.09.2005Bjørn Gjevik   Aud. 5, Vilhelm Bjerknes   Integralsatser  Kapittel 7 
05.10.2005Karsten Trulsen (vikar)  Aud. 5., Vilhelm Bjerknes   Integralsatser  Kapittel 7  
07.10.2005Odin Gramstad (vikar)  Aud. 5., Vilhelm Bjerknes   Repetisjon for prøve-midtveiseksamen   Gjennomgang av midtveiseksamen 11/10 2004 
12.10.2005    Undervisningsfri p.g.a midtveiseksamener   
14.10.2005    Undervisningsfri p.g.a midtveiseksamener   
19.10.2005Bjørn Gjevik  Aud. 5, Vilhelm Bjerknes hus   Polarkoordinater  Kapittel 8 
21.10.2005Bjørn Gjevik  Aud. 5, Vilhelm Bjerknes hus   Polarkoordinater  Kapittel 8 
26.10.2005Bjørn Gjevik  Aud. 5, Vilhelm Bjerknes hus  Divergens og virvelfrie felter  Kapittel 9 
28.10.2005Bjørn Gjevik  Aud. 5, Vilhelm Bjerknes hus   Divergens og virvelfrie felter  Kapittel 9 
02.11.2005Bjørn Gjevik   Aud. 5, Vilhelm Bjerknes hus   Divergens og virvelfrie felter  Kapittel 9 
04.11.2005Bjørn Gjevik  Aud. 5, Vilhelm Bjerknes hus   Divergens og virvelfrie felter  Kapittel 9 
09.11.2005Bjørn Gjevik  Aud. 5, Vilhelm Bjerknes hus   Feltlikninger for fluider  Kapittel 10 
11.11.2005Bjørn Gjevik  Aud. 5, Vilhelm Bjerknes hus   Feltlikninger for fluider  Kapittel 10. Forsøk i auditoriet i tilknytning til Bernoullis likning 
16.11.2005Bjørn Gjevik  Aud. 5, Vilhelm Bjerknes hus   Feltlikninger for fluider  Kapittel 10 
18.11.2005Bjørn Gjevik  Aud. 5, Vilhelm Bjerknes hus   Feltlikninger for fluider   Kapittel 10 
23.11.2005Bjørn Gjevik  Aud. 5, Vilhelm Bjerknes hus   Feltlikninger for fluider   Kapittel 10 
25.11.2005Bjørn Gjevik  Aud. 5, Vilhelm Bjerknes hus   Oppgaveregninger  Repetisjon 
30.11.2005    Oppgaveregning og repetisjon  Oppgaver fra kompendiet (tillegg D): Eksamen 2002 (D2) oppgave 2 og 4. Prøveeksamen (D1), oppgave 1, 2 og 4.  
02.12.2005Bjørn Gjevik  Aud. 5 Vilhelm Bjerknes hus   Repetisjon og oppgaveregning  Siste undervisningstime før eksamen 
Publisert 29. juni 2005 12:50 - Sist endret 29. nov. 2005 14:32