Obligatoriske oppgaver - MEK 1100 - høst 2006

Her ligger all informasjon knyttet til obligatoriske oppgaver i dette kurset. Her vil du finne tidsfrister, oppgavetekst osv.

Praktisk, nyttig og viktig informasjon om obligatoriske oppgaver

Regelverk for obligatoriske oppgaver

Spørsmål og svar om obligatoriske oppgaver

Innleveringsfrister

Det er to obligatoriske oppgaver i dette emnet, og de må være godkjent for å få lov til å gå opp til avsluttende eksamen. Innleveringsfrister for obligene finner du under Undervisning - tid og sted

Husk at det kun er sykdom eller andre tungtveiende grunner som kan gi utsettelse!

Alle obligatoriske oppgaver leveres til ekspedisjonen ved Matematisk institutt, 7. etg Niels Henrik Abels hus.

Oppgavetekst

Obligatorisk oppgave 1 (pdf )

Obligatorisk oppgave 2 (pdf )

Godkjentlister

Her kan du logge deg inn for å se om obligen din er godkjent

Du logger deg inn på godkjentlistesystemet med ditt vanlige brukernavn og passord for UiO.

Publisert 22. aug. 2006 15:11 - Sist endret 3. nov. 2006 11:03