Meteorologiske data (kapittel 5)

Her ligger de tre filene som inneholder data for lufttrykket og vindfeltet fra kapittel 5:

trykkfelt.dat

vindfelt_u.dat

vindfelt_v.dat

Og her ligger matlabskript:

metskript.m

Publisert 25. sep. 2006 16:32 - Sist endret 25. sep. 2006 16:34