Pensum/læringskrav

Pensum høst 2006 er kompendiet "Feltteori og vektoranalyse, forelesninger og oppgaver i MEK1100" av Bjørn Gjevik og Morten Wang Fagerland.

Bjørn Gjevik og Karsten Trulsen: Rettinger og utfyllende beskrivelser til kompendium for MEK1100.

Kompendiet har siden utkommet i redigert utgave, se senere semestersider.

Publisert 24. apr. 2006 23:34 - Sist endret 4. juli 2012 13:06