Pensum/læringskrav

B.Gjevik og M.W.Fagerland: Feltteori og vektoranalyse, 2012. Alle nummererte kapitler.. Fulltekst.

P.C.Matthews: Vector Calculus, 1998. Springer. Kapittel 1, 2, 3, 5, 6 og 8.1. Lenke til bok hos forlag.

Teorien om krumlinjede koordinater foreleses slik som presentert i boka og ikke slik som presentert i kompendiet.

Alle oppgaver som blir gitt i undervisningsplanen og de obligatoriske oppgavene er også pensum.

 

Demonstrasjonseksperimentene som gjøres i løpet av semesteret er ment for å illustrere pensum, se derfor på beskrivelsen av eksperimentene .

Publisert 21. mars 2012 08:51 - Sist endret 26. mars 2013 10:28