MEK1100 - litteratur høst 2012

Kompendium

Pensum hentes delvis fra kompendiet "Feltteori og vektoranalyse" av Gjevik og Fagerland (ny utgave september 2012). Alle de nummererte kapitlene er pensum, dog vil teorien om polarkoordinater ikke undervises i henhold til kompendiets kapittel 8, men i henhold til kapittel 6 i boka beskrevet nedenfor.

Løsningsforslag oppdatert i samsvar med ny utgave av kompendium: kapittel 1, kapittel 2, kapittel 3, kapittel 4, kapittel 6, kapittel 7, kapittel 8, kapittel 9, kapittel 10.

Bok

Pensum hentes delvis fra boka P.C.Matthews: Vector Calculus. De relevante delene er kapittel 1-3 og 5-6 og 8.1.  Resten av boka sitt kapittel 8 kan brukes som utfyllende lesestoff for å ytterligere belyse kompendiets kapittel 10.

Oppgaver

Alle oppgavene i kompendiet og boka anbefales. Alle gamle og publiserte eksamenssett anbefales også.

Oppgaver kan også hentes fra et oppgavehefte, noen av disse har løsningsforslag her.

Oppgaver kan også hentes fra boka Lindstrøm & Hveberg: Flervariabel analyse med lineær algebra.  Kapittel 6.12-15 er spesielt relevant for oss.

Matlab eller tilsvarende

Det står noe om Matlab i kompendiet, og dette burde være tilstrekkelig for vår bruk i kurset.  Ellers kan man finne mye relevant informasjon om Matlab på internett, og kanskje også i lærebøkene i andre emner slik som for eksempel MAT1110.

Man kan også bruke andre programmeringsspråk som alternativ til Matlab i MEK1100.  Relevante alternativer kan være Octave eller Python eller andre tilsvarende systemer med mulighet for grafisk framstilling av felt. 

 

MEK1100 - Pensum høst 2012

Pensum er (med forbehold om trykkfeil):

MEK1100 - Tilleggslitteratur

Vi ønsker generelt ikke å anbefale utstrakt bruk av tilleggslitteratur, men gir noen forslag under.

 

 


Redaksjon: Karsten Trulsen

 

Kontakt UiO Hjelp