Meteorologisk data (kapittel 5)

Her ligger de tre filene som inneholder data for lufttrykket og vindfeltet fra kapittel 5 (seksjon 5.2):

trykkfelt.dat

vindfelt_u.dat

vindfelt_v.dat  

Publisert 17. feb. 2004 12:21