Prøveeksamen

Prøveeksamen

Prøveeksamen (vår 2004)

Prøveeksamen (midtveis)

Prøveeksamen

Kraftfeltet i oppg. 1 hadde en trykkfeil. Denne er nå rettet opp. (Feil: F = - axi - ayi. Riktig F = - axi - ayj.)

Publisert 15. mars 2004 11:37 - Sist endret 20. des. 2004 14:01