Resultater fra underveiseksamen i MEK 1100 vår 2004

Under følger resultatet fra underveiseksamen, maksimum antall poeng er 100.
Underveiseksamen teller ca.1/3 av den endelige karakteren, avsluttende eksamen teller ca. 2/3 (den endelige karakteren settes på bakgrunn av en helhetsvurdering.)
Hvis du ikke har møtt til underveiseksamen vil du automatisk få 0 poeng. Hvis du var syk og har levert sykemelding, vil underveiseksamen ikke telle, og karakteren vil bli satt utelukkende på bakgrunn av avsluttende eksamen.
Det vil ikke bli arrangert utsatt prøve/konteeksamen for underveiseksamen.
Under finner du, i tillegg til resultatene,  en grafisk fremstilling av poengfordelingen av hele studentgruppen.


kandidatnr

Sum

1

72

2

81

3

100

4

81

5

77

6

92

7

93

8

92

9

0

10

0

11

0

12

0

13

71

14

34

15

92

16

0

17

52

18

0

19

0

20

90

21

67

22

100

23

100

24

82

25

75

26

97

27

0

28

13

29

71

30

82

31

83

32

0

33

60

34

0

35

0

36

70

37

0

38

94

39

94

40

0

41

55

42

0

43

94

44

99

45

99

46

90

47

0

48

76

49

0

50

86

51

0

52

0

53

0

54

99

55

0

56

82

57

65

58

84

59

0

60

43

61

56

62

96

63

96

64

0

66

0

67

96

68

0

69

89

70

0

71

96

72

97

73

100

74

98

75

0

76

91

77

62

78

81

79

42

80

99

81

29

82

98

84

94

85

0

86

64

87

75

88

0

89

97

90

63

91

98

92

100

93

100

94

94

95

80

96

98

97

87

99

84

kandidatnr

Sum

100

82

101

39

102

84

103

99

104

62

105

93

106

79

107

98

108

67

109

34

110

93

111

72

112

96

113

83

114

99

115

58

116

80

117

 

118

92

119

0

120

21

121

83

122

94

123

99

124

85

126

0

127

25

128

0

129

36

130

0

131

0

132

0

133

61

134

0

135

21

136

85

137

39