Obligatoriske oppgaver - MEK 1100 - vår 2006

Her ligger all informasjon knyttet til obligatoriske oppgaver i dette kurset. Her vil du finne tidsfrister, oppgavetekst osv.

praktisk, nyttig og viktig informasjon om obligatoriske oppgaver

Regelverk for obligatoriske oppgaver

Spørsmål og svar om obligatoriske oppgaver

Innleveringsfrister

Det er to obligatorisk oppgave i dette emnet, og de må begge være godkjent for å få lov til å gå opp til avsluttende eksamen. Innleveringsfristen for disse oppgaven er:

Oblig 1 : fredag 3/3-06 kl.14.30. Ny frist for de som ikke har fått godkjent: 17/3-06 kl. 14.00.

Oblig 2 : fredag 5/5-06 kl.14.30. Ny frist for de som ikke har fått godkjent: 19/5-06 kl. 14.00. Husk også å levere den opprinnelige besvarelsen slik at rettearbeidet går raskere.

Husk at det kun er sykdom eller andre tungveiende grunner som kan gi utsettelse!

Alle obligatoriske oppgaver leveres til ekspedisjonen ved Matematisk institutt, 7. etg Niels Henrik Abels hus.

Oppgavetekst

Oblig1 (pdf), Oblig1 (ps)

Oblig2 (pdf), Oblig2 (ps)

Godkjentlister

Her kan du logge deg inn for å se om obligen din er godkjent

Du logger deg inn på godkjentlistesystemet med ditt vanlige brukernavn og passord for UiO.

Publisert 22. des. 2005 14:46 - Sist endret 9. mai 2006 15:05