Meteorologiske data (kapittel 5)

Her ligger de tre filene som inneholder data for lufttrykket og vindfeltet fra kapittel 5:

trykkfelt.dat

vindfelt_u.dat

vindfelt_v.dat

Publisert 17. feb. 2006 10:43