Pensum/læringskrav

Pensum vår 2006 er kompendiet "Feltteori og vektoranalyse, forelesninger og oppgaver i MEK1100" av Bjørn Gjevik og Morten Wang Fagerland. Kompendiet har siden utkommet i redigert utgave, se senere semestersider.

Publisert 25. okt. 2005 12:29 - Sist endret 4. juli 2012 13:02