Undervisningsplan

DatoUndervises avStedTemaKommentarer / ressurser
17.01.2006Karsten Trulsen  Vilhelm Bjerknes auditorium 5  Felt i naturen, skalar- og vektorfelt, skalering  Kapittel 1 
19.01.2006KT  VB5    Kapittel 1 (fortsetter) 
24.01.2006KT  VB5  Partiell derivasjon, Taylorutvikling  Kapittel 2 
26.01.2006KT  VB5  Gradientvektoren, vektorfelt, strømlinjer  Kapittel 2 (fortsetter) 
31.01.2006KT  VB5  Bruk av Matlab   Kapittel 3 
02.02.2006KT  VB5  Bruk av Matlab, oppgaveregning i plenum  Kapittel 1-3 
07.02.2006KT  VB5  Vektorfluks og sirkulasjon, divergens  Kapittel 4 
09.02.2006KT  VB5     
14.02.2006KT  VB5  En praktisk anvendelse av del-operatorene i meteorologi  Kapittel 5 
16.02.2006KT  VB5  Oppsummering og oppgaveregning  Kapittel 4 og 5 
21.02.2006KT  VB5  Kurveintegraler  Kapittel 6 
23.02.2006KT  VB5  Flate- og volumintegraler, beregning av trykkraft  Kapittel 6 
28.02.2006KT   VB5  Integralsatser  Kapittel 7 
02.03.2006KT  VB5  Integralsatser  Kapittel 7  
07.03.2006KT  VB5  Polarkoordinater  Kapittel 8 
09.03.2006      Ingen forelesning pga. åpen dag 
14.03.2006KT  VB5  Polarkoordinater  Kapittel 8  
16.03.2006KT  VB5  Oppsummering  Kapittel 1-7 
21.03.2006      Ingen forelesning pga. midtveiseksamen 
23.03.2006      Ingen forelesning pga. midtveiseksamen 
28.03.2006KT  VB5  Divergens og virvelfrie felter  Kapittel 9 
30.03.2006KT  VB5  Divergens og virvelfrie felter  Kapittel 9 
04.04.2006KT  VB5  Divergens og virvelfrie felter  Kapittel 9 
06.04.2006KT  VB5  Divergens og virvelfrie felter  Kapittel 9 
18.04.2006KT  VB5  Feltlikninger for fluider  Kapittel 10 
20.04.2006KT  VB5  Feltlikninger for fluider  Kapittel 10  
25.04.2006KT  VB5  Feltlikninger for fluider  Kapittel 10 
27.04.2006KT  VB5  Feltlikninger for fluider   Kapittel 10 
02.05.2006KT  VB5  Feltlikninger for fluider   Kapittel 10 
04.05.2006KT  VB5  Feltlikninger for fluider  Kapittel 10 
09.05.2006KT  VB5  Oppgaveregning  Eksamen 16. juni 2004 
11.05.2006KT  VB5  Oppgaveregning  Eksamen 16. juni 2004 
16.05.2006KT  VB5    Ingen undervisning på grunn av prosjektoppgave i FYS-MEK1110. 
18.05.2006KT  VB5  Demonstrasjonsforsøk  Bernoullis likning 
23.05.2006KT  VB5  Oppgaveregning/ Repetisjon  Eksamen 10. desember 2004, 6. juni og 12. desember 2005  
Publisert 16. jan. 2006 13:15 - Sist endret 19. mai 2006 12:30