Pensum/læringskrav

MERK: Det kan komme justeringer i denne pensumlisten!

B.Gjevik og M.W.Fagerland: Feltteori og vektoranalyse (ny utgave januar 2014).  Alle nummererte kapitler er pensum.  Fulltekst kan lastes ned her.  Rettinger og forslag til endringer i kompendiet ligger her (oppdatert 6/5).

P.C.Matthews: Vector Calculus, 1998. Springer. Kapittel 1, 2, 3, 5, 6 og 8.1 er pensum. Lenke til forlag.

T. Lindstrøm og K. Hveberg: Flervariabel analyse med lineær algebra, 2011. Prentice Hall. Anbefales sterkt som tilleggslitteratur og for ekstra oppgaver, spesielt kapittel 2.4, 3.4, 3.5, 6.12, 6.13, 6.14, 6.15, og dessuten Appendiks for beskrivelse av Matlab.

Teorien om krumlinjede koordinater vil bli utledet slik som presentert i boka til Matthews.

Alle ukesoppgavene som blir gitt i undervisningsplanen og de obligatoriske oppgavene er pensum.

Det vil bli gjort mange demonstrasjonsforsøk i løpet av semesteret, disse er ment for å illustrere pensum. Det forventes at man kan redegjøre for eksperimentene til eksamen. Se derfor nøye på beskrivelsen av eksperimentene .

MERK: Det kan komme justeringer i denne pensumlisten!

Publisert 29. des. 2013 00:14 - Sist endret 6. mai 2014 14:59