MEK2200 – Kontinuumsmekanikk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i kontinuumsmekanikk og den matematiske beskrivelsen av krefter, spenninger og deformasjoner i viskøse væsker og elastiske stoffer. Emnet fokuserer på spenningstensoren, Cauchys spenningssatser, deformasjoner (tøyninger) og tøyningshastigheter. Vi tar for oss Hookes lov for elastiske stoffer, Newtons friksjonslov for væsker, samt enkle viskoelastiske modeller (stress-strain relasjoner). Vi ser på utledningen av grunnleggende bevegelses- og likevektslikninger. 

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet:

 • har du kunnskap om grunnleggende likninger for likevekt og bevegelse i elastiske stoffer og viskøse væsker
 • har du kunnskap om spenningstensoren og dens betydning for beskrivelse av viskøse væsker og elastiske stoffer
 • har du kunnskap om Hooks lov for elastiske stoffer, Newtons friksjonslov for fluider samt tilsvarende modeller for viskoelastiske media
 • behersker du utledningen av bevegelseslikningene i primitiv og utviklet form;
 • behersker du indeks- og vektornotasjon
 • kan du finne eksplisitte løsninger av bevegelseslikningene for viskøse væsker og bevegelses-likevektslikningene for elastiske stoffer

Opptak til emnet

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Spesielle opptakskrav

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Overlappende emner

Undervisning

6 timer forelesning/fellesundervisning hver uke hele semesteret. Fellesundervisning er basert på stor grad av egenaktivitet fra studentene.

Eksamen

Avsluttende skriftlig eksamen som teller 100 % ved sensurering.

Dette emnet har 2 obligatoriske øvelser som må være godkjent før avsluttende eksamen.

Hjelpemidler til eksamen

Rottmanns formelsamling og godkjent kalkulator.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven gis på norsk. Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 26. juni 2022 01:28:48

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Høst
Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Norsk