Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i fluidmekanikk, det vil si den matematiske beskrivelsen av bevegelsen til væsker og gasser (fluider). Emnet gir en kontinuums-bekrivelse av fluider som er forankret i ligningene for massebevarelse og momentum balanse (Navier-Stokes ligningene). Fluidmekanikk er essensielt for en mengde anvendelser innen offshore teknologi, olje-gass industri, vindenergi, meteorologi, geologiske strømninger samt biologiske strømninger, der emnet er et ideelt startpunkt for studenter med en bred interesse for matematiske anvendelser.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet:

 • har du kunnskap fluiders egenskaper - inkompressibilitet, Newtonske fluider, viskositet ect.
 • kan du bruke skalering til å definere og forklare fluide strømninger
 • kan du beskrive inviskøse og viskøse strømninger
 • kan du løse enkle strømningsproblemer ved bruk av fluidmekanikkens grunnlikninger;
 • kan du beregne krefter og moment fra fluidet på faste overflater
 • kan du beskrive typiske overflatestrømninger med kobling mellom overflatedynamikk og strømninger av fluider
 • kan du bruke skalering og geometri til å forenkle Navier Stokes ligninger til enkle og analytisk løsbare modeller

Opptak til emnet

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Spesielle opptakskrav

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Overlappende emner

Undervisning

6 timer forelesning/fellesundervisning hver uke hele semesteret. Fellesundervisning er basert på stor grad av egenaktivitet fra studentene.

Ettersom undervisningen kan innebære laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Eksamen

Avsluttende skriftlig eksamen som teller 100 % ved sensurering.

Dette emnet har 2 obligatoriske øvelser som må være godkjent før avsluttende eksamen.

Hjelpemidler til eksamen

Rottmanns formelsamling og godkjent kalkulator.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven gis på norsk. Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 27. juni 2022 12:28:56

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Høst
Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Norsk