Dispersive bølger

Her ligger en video som viser forskjellen på fasehastigheten og gruppehastigheten til bølger. Denne videoen demonstrerer dispersjonsrelasjonen som forteller oss at bølger med ulik bølgelengde beveger seg med ulik hastighet. Legger også med en video som viser forskjellen i fase- og gruppehastighet mellom kapillærbølger og tyngdebølger.

Publisert 21. okt. 2019 16:43 - Sist endret 21. okt. 2019 16:43