Om oblig 2

I oppgave 2.1.4 så skal dere skalere variablene i ligning 1 slik at den blir dimensjonsløs. Her skal h skaleres på samme måte som z, dvs h = Hh0.

Publisert 29. okt. 2019 09:14 - Sist endret 29. okt. 2019 09:14