Ukesoppgaver

Fasit til oppgavene oppdateres fortløpende og ligger her.

 

Uke 1 - gruppetime 26. august

Oppgaver i skalering

Tips:

  1. Pingpongballen har ingen masse (slik oppgaven er stilt)
  2. Innfør vinkelen ved å se på høyden til kronestykkets massesenter, h

 

Uke 2 - gruppetime 2. september

Oppgaver fra Acheson:

  • Kapittel 1: oppgave 7 og 8 (materialderiverte, strømlinjer, partikkelbaner)

Oppgaver fra Gjeviks kompendium:

  • Kapittel 2.10: oppgave 1 og 4 (strømlinjer, partikkelbaner, lokal/konvektiv hastighet)

 

Uke 3 - gruppetime 9. september

Oppgaver fra Gjeviks kompendium:

  • Kapittel 3.8: oppgave 2 og 11 (Hydrostatikk).  I oppgave 11 kan dere bruke en firkantet luke for å forenkle regningen

Oppgaveark (Bernoulli, deriverte, løft)

 

Uke 4 - gruppetime 16. september

Oppgaver ligger her. (Hastighetspotensiale, strømfunksjon)

 

Uke 5 - gruppetime 23. september

Acheson kapittel 2 oppgave 2.3 og 2.1. Oppgave 2.3 minner om en oppgave på obligen.

Husk obliglevering torsdag 19. september

 

Uke 6 - gruppetime 30. september

Acheson kapittel 2, oppgave 2.4.

Gjevik kapittel 10.6, oppgave 1.

+ Finn Stokes drag på en kule i uniform strøm (Hint: Acheson 7.1-7.2)

 

Uke 7 - gruppetime 7. oktober

Acheson kapittel 7:

Oppgave 7.1 og 7.5

 

Uke 8 - gruppetime 14. oktober

1.) Utled lubrikasjon/tynnfilmsligningene

2.) Acheson kapittel 7: Oppgave 7.13

 

Uke 9 - gruppetime 21. oktober

1.) Beregn sirkulasjonen i en Hele-Shaw strømning

2.) Gjevik kapittel 2; oppgave 2.10.7

3.) Gjevik kapittel 7; oppgave 7.12.2

 

Uke 10 - gruppetime 28. oktober

Acheson kapittel 3:

Oppgave 3.1 og 3.2

 

Uke 11 - gruppetime 4. november

Gjevik kapittel 9, oppgave 9.10.2

 

Uke 12 - gruppetime 13. november

Oppgave 1-3 fra oppgaveark.

Oppgave 1a, 1c og 4 fra eksamen 2017.

 

Uke 13 - gruppetime 20. november

Oppgave 1a, 1c, 1e og 3 fra eksamen 2016.

Oppgave 1a-e fra eksamen 2004.

 

Uke 15 - gruppetime 4. desember

Oppgave 1 og 3 fra deleksamen 2005.

Oppgave 2b-d fra eksamen 2010.

Oppgave 2 fra eksamen 2017.

Oppgave 7.16 i Acheson (Kun delen om ligning 7.63).