Obligatoriske oppgaver

Kurset har to obligatoriske oppgaver som vil bli lagt ut på denne siden.

 

Obligatorisk oppgave 1

Denne oppgaven består av to deler, et sett med korte oppgaver og et sett med lengre oppgaver.

Leveres innen torsdag 19. september kl 14:30. Oppgaven skal leveres digitalt i Canvas som EN PDF fil (ikke flere filer, ikke noe annet enn PDF).

Scannede ark må være godt lesbare. Innleveringer som ikke oppfyller disse kravene vil ikke bli rettet, men 2. gangsforsøk kan innvilges.

4.september; oblig lagt ut her.

 

Obligatorisk oppgave 2

Denne oppgaven består av to deler, et sett med korte oppgaver og et sett med lengre oppgaver. I del 2 skal det gjøres numeriske beregninger vha python/matlab skript som er vedlagt.

Leveres innen torsdag 31. oktober kl 14:30. Oppgaven skal leveres digitalt i Canvas som EN PDF fil (ikke flere filer, ikke noe annet enn PDF).

Scannede ark må være godt lesbare. Innleveringer som ikke oppfyller disse kravene vil ikke bli rettet, men 2. gangsforsøk kan innvilges.

15.oktober; oppgavetekst + skript for numeriske beregninger.

Publisert 12. aug. 2019 10:45 - Sist endret 15. okt. 2019 13:47