Pensum/læringskrav

Pensum i kurset er hentet fra:

Ikke alt i bok/kompendie er pensum! Se oversikt under

Obs: nummeret på ukene under er basert på tidligere semestre og er derfor bare veiledene, det kan bli noe forelesningsfri i forbindelse med obliger, dette er ikke tatt hensyn til i listen under slik at det kan bli flere uker totalt enn det ser ut til i planen!

Uke 1

Introduksjon (ACnotes1).

Skalering, kap 2 i denne boka

Uke 2

Skalering fortsetter (ACnotes1)

Repetisjon av vektoralgebra - lese selv (ACnotes3).

Geometrien av bevegelse, Gjevik kap 2, Acheson kap 1 (ACnotes4).

 -  Eulerian vs. Lagrangian (youtube)

 - Flow visualization (streamlines, path lines, streak lines) (youtube).

Hydrostatikk (ACnotes2), Gjevik kap 3.

Uke 3

Hydrostatikk fortsetter (ACnotes2), Gjevik kap 3.

Friksjonsfri strømning (ACnotes5), Acheson 5.1-5.3, 5.5, Gjevik kap. 4, 6 & 8

Uke 4

Fortsettelse friksjonsfri strømning, virvellikningen (ACnotes6)

Potensialteori (ACnotes7), Acheson 4.1-4.3, 4.5 Gjevik kap 7 

Uke 5

Fortsettelse potensialteori (ACnotes7), Acheson 4.1-4.3, 4.5 Gjevik kap 7

Løft, Acheson 4.11-4.13 (egenpensum)

Enkle viskøse strømninger (ACnotes8), Acheson kap 2

Uke 6

Fortsettelse viskøse strømninger (ACnotes8), Acheson kap 2

Uke 7

Viskøse strømninger, Acheson kap 2 og 7

Uke 8

Viskøse strøminger, Acheson kap 7

Uke 9

Grenseflatebetingelser, Gjevik 2.9, 9.4 & 9.5

Bølger, Gjevik kap 9 og Acheson kap 3.1-3.4

Uke 10

Mer om bølger, Gjevik kap 9 og Acheson kap 3.1-3.6

Gruppehastighet og kapilærbølger

Uke 11

Stabilitetsteori og omslag til turbulens, Acheson kap 9

Repetisjon

Uke 12

Repetisjon/regnetimer

 

 

Publisert 12. aug. 2019 10:23 - Sist endret 12. aug. 2019 10:51