Beskjeder

Publisert 8. mai 2013 12:15

Se oppgaver nederst på fila. JG

Publisert 11. apr. 2013 17:13

Eksamen mek3230 2012, oppgave 1. NB, skrives for hånd. Frist 8.5.

Publisert 4. mars 2013 11:39
Publisert 25. feb. 2013 13:52

Energidagen på UiO arrangeres 7.3 kl. 9-12. Ingen forelesning 7.3 kl. 10-12. Egen sesjon på offshore energi kl. 10-12 i VB Aud. 1 (fordrag fra DNV, FMC, IFE, NORCOWE). Påmelding: http://www.uio.no/forskning/tverrfak/milen/energidagen2013/

Publisert 17. jan. 2013 15:08

Oppgaveregning 23.1: Kompendium-Gjevik, s. 15, oppg. 6, 7, 10, 11 og s. 62 oppg. 4.5.1 Plenumsregning 24.1: 4.10, randbetingelser med eksempler

Beklager problemer med kildefilen, som ikke vises på nett. (JG)

Publisert 16. jan. 2013 13:10

Torsdag 17.1 (plenumsregning) blir en gjennomgang av Bernoullis ligning med eksempler, kap. 4.9 i boka.