Pensum/læringskrav

Kundu and Cohen: Fluid mechanics, 4th edition, ISBN: 978-0-12-373735-9. Pensum: Kap. 1, 4.1-5, 4.7, 4.16-17, 4.19, 6.1-10, 7.1-6, 8, 11.1-5, 13.1-5, 16.1-2, alle oppgaver som er regnet..

Kundu, Cohen and Dowling: Fluid mechanics, 5th edition, ISBN: 978-0-12-38200-3-9. Pensum: Kap. 1, 3.6, 4.1-3, 4.6, 4.9 (Bernoullis ligning and examples), 4.10. 4.11, 6.1-4, 7.1-2, 10.1-5, 12.1-5, 15.1-2, alle oppgaver som er regnet

Bjørn Gjevik: Innføring i fluidmekanikk, 2009.

Publisert 3. okt. 2012 15:07 - Sist endret 17. apr. 2013 10:04