Fremlegging av eksperimentell del av Oblig 2, Mandag 15. Mai mellom kl. 10-12, VB4

På mandag presenterer hver gruppe sitt arbeid med den eksperimentelle delen i Oblig.2. Til hver gruppe setter vi av 15min. 

Husk i presentasjonen;

-- kort/konsist presentasjon av bakgrunn for eksperimentet

-- hva dere gjorde i eksperimentene

-- tolkning av data fra eksperimentene

-- hva fungerte/eller ikke fungerte, vi hører gjerne innspill til endringer

Vi ordner kaffe og litt "fika" til presentasjonene! 

Publisert 9. mai 2017 13:31 - Sist endret 9. mai 2017 13:31