Obligatorisk oppgave 2

Oblig 2 er lagt ut på obligsiden. Mye handler om Stokes og tynnfilm, men det er også litt om bølger som dere vil lære etter påske. Det kan være dette pensumet blir forelest ganske tett opptil innlevering, så det er lov å lese litt om dette selv (Gjevik kap 9 og/eller Acheson kap 3) hvis dere er redd for å få dårlig tid, eventuelt passe på å få gjort resten av obligen før den tid slik at dere kan fokusere på bølgeoppgavene på slutten

For de som synes det blir litt mye så kan vi berolige dere med at bølger er den siste store bolken:

  • Ikke-viskøs strømning (Euler, virvling, potensialteori)
  • Viskøs strømning (mest veldig viskøs: Stokes, tynnfilm)
  • Bølger (dypvannsbølger og lydbølger)

I tillegg har vi to mindre emner

  • Skalering
  • Litt om turbulens/instabiliteter (avhengig av hva vi rekker)
Publisert 16. mars 2017 11:16 - Sist endret 16. mars 2017 11:24