Semesterside for MEK4420 - Høst 2008

Eksamen i dette emnet holdes som muntlig eksamen. Tid og sted vil komme senere.

24. sep. 2008 12:00

1. gang (22.8): Newman, kap. 4.11, med eksempler fra kap. 4.5, 4.10 og tabell 2. Greens sats og singulariteter.

2. gang (29.8): Oppgaveregning (tilpasset at studentene regner selv): Newman, Oppg. 4.2, 4.3, 4.4.

Gjennomgang av kap. 4.12, uttrykk for kraft/moment og introduksjon av addert masse.

13. aug. 2008 15:57