Semester page for MEK4420 - Autumn 2010

OBLIG 2: Oppgave 6.7. Newman s. 322. Frist 15.10. OBLIG 3: Oppgave 6.13. Newman s. 323. Frist 5.11. OBLIG 4 (for mek9420): Kap. 6.4 Stokesbølger.

Oct. 1, 2010 2:13 PM

Avsluttende eksamen vil holdes som muntlig eksamen.

Sep. 16, 2010 1:45 PM

OBLIG. 1. Submission on Friday 24 Sept. by 9.00. Exercise Ch. 4.15. Derivation of eqs. 122-130 in Newman's book (Ch. 4, pp. 142-144)

Sep. 3, 2010 2:06 PM