Info om eksamen

Eksamen er muntlig. Tid: 29. mai kl 900. Eksamen avvikles ved hjelp av Zoom. Karakteren vil være bestått/ikke bestått, og grensen for å bestå vil være 40 % (som E ved ordinær eksamen). Nærmere opplysninger om gjennomføring kommer som vanlig nærmere eksamen.

Published Apr. 3, 2020 2:52 PM - Last modified Apr. 3, 2020 2:52 PM