Dette emnet er nedlagt

STK-MAT2010 – Prosjekt i finans, forsikring og risiko

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Varierte emner fra finans, forsikring og teknisk/økonomisk risiko.

Hva lærer du?

Gjennom et prosjektarbeid skal studenten gis en innsikt i bruken av matematikk og dataverktøy til å løse aktuelle problemstillinger innen finans, forsikring og risikoanalyse. Studenten skal øves i både evnen til å analysere problemstillinger samt evnen til formidling av resultatene.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

STK1120 – Statistiske metoder og dataanalyse 2 (videreført) eller STK1130 – Modellering av stokastiske prosesser (videreført)

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på de emner som inngår i retningen.

Overlappende emner

Emnet overlapper 5 sp mot STK2010 – Prosjekt i dataanalyse (nedlagt) og MAT2000 – Prosjektarbeid i matematikk * Vi gjør oppmerksom på at informasjon om overlapp mot gamle og nye emner ikke er fullstendig. Ta eventuelt kontakt med matematisk institutt.

Undervisning

Undervisningen vil gå over ett semester, med forelesninger og seminarøvelser. To timers undervisning pr uke i første del, anledning til korte veiledningsmøter under arbeidet med prosjektet. I første del blir det holdt forelesninger for studentene, der de introduseres til metodikk, problemstillinger og dataverktøy (samt bruken av disse). Deretter vil studentene arbeide med sine prosjekter under veiledning i grupper. I siste del vil studentene presentere sine prosjekter i plenum. Prosjektoppgavene vil tilpasses de faglige interessene til den enkelte student.

Eksamen

Prosjektbesvarelse og presentasjon av denne. Bokstavkarakter.

Eksamensspråk

Dersom emnet undervises på engelsk vil det bare tilbys eksamensoppgavetekst på engelsk.

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Begrunnelse og klage

Annet

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulig emner og studieprogrammer. Som student ved UiO vil du derfor involveres i ulike typer evaluering av studiehverdagen din. Vi gjennomfører både fortløpende evaluering av emner og programmer, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende og detaljert evaluering av et bestemt emne eller program. Dette emnet evalueres våren 2006. Studentevalueringer er en del av kvalitetssikringen av utdanningsvirksomheten ved UiO /studier/om/kvalitet/

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Hver vår

Dette emnet gikk for siste gang våren 2007. STK-MAT2011 – Prosjekt i finans, forsikring, risiko og dataanalyse vil fungere som erstatning fra våren 2008.

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk