Semester page for STK-MAT2011 - Spring 2013

Takk for de mange prosjektrapporter (med de mange sider!). Eksamensavviklingen med fremlegging og diskusjon av rapportene finner altså sted torsdag 20. og mandag 24. juni, i rom B81 i Matematikkbygningen, som følger. Man kan bruke tavle, eller "gammeldags" overheadprosjektor, eller "moderne" prosjektor. Det skal holde å kunne ta med og så installere sitt foredrag pr. minnepinne, men det kan være trygt å ta med egen laptop for å minske sjansene for formaterings- eller overføringsproblemer osv.

Torsdag 20. juni:

 9:00 Maja Bratlien Larsen

 9:45 Mouna Anajjar

10:30 Kristine Tveit

11:15 Kristin Drahus 

12:45 Katrine Nordby

13:30 Stian Lersveen

14:15 Zhijia Zhu

Mandag 24. juni:

 9:00 Kim-Roger Grønmo

 9:45 Carl Axel Holtsmark

10:30 Eunice Isindu Larsen

June 18, 2013 12:50 PM

Som tidligere proklamert er leveringsfristen mandag 27. mai, med den presisering at to eksemplarer senest den dagen kl. 13:59 skal leveres til resepsjonen ved Matematisk institutt, 7. etasje i Matematikkbygningen. Lykke til med spurting & oppløpsside!

Steds- og tidsdetaljer for eksamensavviklingen kommer vi tilbake til, men tentativt skal Mouna Anajjar, Kristin Drahus, Maja Bratlien Larsen, Stian Lersveen, Katrine Nordby, Kristine Tveit, Zhijia Zhu opp torsdag 20. juni, mens Kim-Roger Grønmo, Carl Axel Holtsmark, Eunice Isindu Larsen skal opp mandag 24. juni. Her har jeg tatt hensyn til de tidspreferanser som har nådd meg; gi meg meget snart beskjed om det jeg har listet opp over ikke skulle passe.

May 24, 2013 12:09 AM

Alle deltagere i kurset er velkommen til å møte på torsdag 11. april kl. 12:15, i B81, 8. etasje. Vi holder kanskje på en times tid. Meningen er å sjekke at hvert av prosjektene er i noenlunde orden, med muligheter for "oppretting av skjevheter" m.v. frem mot levering. Vi kan også diskutere aspekter ved skriveprosessen, osv. Innleveringsfristen er mandag 27. mai kl. 12:59, og to eksemplarer av rapporten skal leveres til resepsjonen ved Matematisk Institutt, 7. etasje. Tidspunkt for eksamen er i ferd med å avklares, i forbindelse med en noe større eksamenskabal, og Plan A er at denne avholdes i løpet av de to dagene torsdag 20. og mandag 24. juni. Kan hver student sende en mail til Nils Lid Hjort, med beskjed om hvilken av disse to dager som foretrekkes? Endelig avklaring for de to eksamensdatoene vil skje ganske...

Apr. 7, 2013 11:56 PM

Teachers