Beskjeder

Publisert 5. jan. 2010 11:19

Her er et løsningsforslag på årets eksamen.

Publisert 18. nov. 2009 16:26

Gruppetimer fortsetter neste uke, og går til og med på mandag 30 november (dagen før eksamen). Disse gruppetimene vil ha dobbelt opp med gruppelærere, og er å anse som "eksamensorakel". Minner også om siste plenumstime onsdag 25 november. Lykke til med eksamensforberedelsene!

Publisert 12. nov. 2009 16:18

Korreksjon til ukesoppgavene lagt ut i går: Gjør bare oppgave 1 på eksamen v08 (oppgave 2 bruker "pooled t-tester", som vi ikke gikk igjennom på forelesning, og dermed er ikke pensum).

Publisert 11. nov. 2009 18:38

Siste sett med ukesoppgaver er nå lagt ut. Husk repetisjonsforelesning mandag 16 november.

Publisert 11. nov. 2009 14:04

Fast til en del gamle eksamensoppgaver er å finne her

Publisert 10. nov. 2009 20:55

Endelig pensumliste er nå lagt ut. Siste sett med ukesoppgaver gis i morgen, og vanlige grupper (som etter neste uke blir eksamensorakel) fortsetter å gå til vanlig tid og sted helt frem til eksamen. Plenumstimer går også helt frem til (og med) siste uke før eksamen på sofus lies auditorium onsdager kl 08.15-09.00.

Publisert 9. nov. 2009 18:44

På onsdagsforelesningen går vi igjennom eksamensoppgave 2 for vår 2006 (som finnes her ), og flytter oss herved tilbake til Sofus Lies auditorum. Vi blir der for alle resterende forelesninger og plenumstimer.

Siste forelesning er på mandag 16 november, hvor vi har en repetisjonsforelesning. Plenumen fortsetter til vi er ferdig med alle ukesoppgaver, det vil si helt til onsdag 25. Gruppene fortsetter dessuten videre, og det blir eksamensorakel etterhvert -- plan for dette gis snart!

Dessuten: En trykkfeil i oppgave 3 i oppgaveheftet til kapittel 7 er nå rettet opp. Dessuten er tekstfilen med datasettet til oppgave 7 i oppgaveheftet til kapittel 7 slik at noen installasjoner av Minitab tror punktum har noe med datoer å gjøre. Jeg har derfor lagt ut en fil hvor man isteden bruker komma. Prøv begge filene hvis du har problemer.

Publisert 6. nov. 2009 13:51

Oblig II er nå ferdigrettet, og kan finnes på ekspedisjonskontoret.

Publisert 4. nov. 2009 12:43

Nye ukesoppgaver er lagt ut. Dette er nest siste uke med nye ukesoppgaver!

Publisert 27. okt. 2009 22:06

Slutteksamen nærmer seg, og innspurten begynner ! Slagplan for siste del av undervisningen er nå lagt opp på undervisningsplanen, og ukesoppgaver til neste uke er lagt ut. Husk at stk1000 heter "innføring i anvendt statistikk". De metodene vi har lært denne uken er spesielt anvendelige -- og derfor meget eksamensrelevante. Dessuten er oppgave 2 i denne ukens oppgavehefte ment som en forberedelse på kapittel 10, som vi begynner med neste uke (og som kan sees på som kursets klimaks sammen med kapittel 11 og 7).

Publisert 26. okt. 2009 12:05

Resultater for midtveiseksamen er lagt ut her.

Publisert 21. okt. 2009 21:53

Nye ukesoppgaver er nå lagt ut.

Publisert 20. okt. 2009 13:38

Dersom du har jobbet hardt med oblig 2, men likevel ikke er i mål to dager før innlevering: Realistforeningen arrangerer Panikkhjelp! Dette er et tilbud i tillegg til universitetets orakeltjeneste. Velkommen onsdag 28 oktober fra kl. 16.00 og utover i RF-kjelleren i Vilhelm Bjerknes' hus (VB).

Publisert 15. okt. 2009 13:22

En trykkfeil i oppgave 1 (iii) i oppgaveheftet er nå blitt rettet opp.

Publisert 14. okt. 2009 15:16

Nye ukesoppgaver har blitt lagt ut.

Forelesninger og plenumstimer fortsetter å være på Store fysiske auditorium inntil videre.

Publisert 12. okt. 2009 19:43

Onsdag 12 oktober, det vil si nå på onsdag, blir begge STK1000-timene i store fysiske auditorium. Altså blir både plenum kl 08.15-09.00 og forelesningen kl 09.15-10.00 på store fysiske auditorium i fysikkbygget.

Husk dessuten at i morgen er siste frist for innlevering av andre innlevering av oblig 1.

Publisert 9. okt. 2009 20:55

Oblig 2 er lagt ut! Frist er 30 oktober kl 14.30. Dessuten er ukesoppgaver til neste uke er nå lagt ut.

Publisert 8. okt. 2009 14:19

Her er fasit på midtveiseksamen. Ny beskjed blir gitt når resultatene har kommet.

Publisert 4. okt. 2009 12:22

Jeg minner om at emnesiden til STK1000 definerer at det er tillatt å notere for hånd i læreboka, men ikke lov å klistre inn notater.

Publisert 2. okt. 2009 14:36

Med tanke på at neste uke er midtveiseksamensuken også for andre fag forlenges innleveringsfristen for andre forsøks innlevering av oblig I til tirsdag 13 oktober kl 14.30. Lykke til!

Publisert 1. okt. 2009 23:14

Oblig I er nå ferdigrettet og kan hentes på ekspedisjonskontoret 7. etasje Niels Henrik Abels hus. De som ikke fikk godkjent får en sjanse til (og dette er siste sjanse) til å levere ny besvarelse på fredag 9 oktober kl 14.30.

Publisert 29. sep. 2009 19:19

Midtveiseksamen som skal gjennomgås i morgen er å finne her (og var dessverre bare å finne på høst 08 emnesiden fra før).

Publisert 23. sep. 2009 12:28

Nye ukesoppgaver er nå lagt ut.

Publisert 23. sep. 2009 10:54

Dersom du har jobbet hardt med obligen, men likevel ikke er i mål to dager før innlevering: Realistforeningen arrangerer Panikkhjelp! Dette er et tilbud i tillegg til universitetets orakeltjeneste. Velkommen onsdag 23. september fra kl. 16.00 og utover i RF-kjelleren i Vilhelm Bjerknes' hus (VB).