Korreksjon til ukesoppgavene lagt ut …

Korreksjon til ukesoppgavene lagt ut i går: Gjør bare oppgave 1 på eksamen v08 (oppgave 2 bruker "pooled t-tester", som vi ikke gikk igjennom på forelesning, og dermed er ikke pensum).

Publisert 12. nov. 2009 16:18 - Sist endret 5. jan. 2010 11:21