Pensum/læringskrav

Litteratur

David S. Moore & George P. McCabe: Introduction to the Practice of Statistics, fifth edition, 2006. W. H. Freeman and Company. ISBN: 0-7167-6282-X (ib.) . Obs: Vi skal bruke femte utgave, selv om det finnes en sjette utgave av boken.

Pensum for høsten 2009 er:

 • kap. 1
 • kap. 2
 • kap. 3
 • kap. 4 (se fra innholdslisten at "Beyond the basics" i 4.4 bare dekker deler av sidene 297 og 298)
 • kap. 5 unntatt s. 347-350
 • kap. 6 unntatt 6.4
 • kap. 7.1 frem til og med s. 463
 • kap. 7.2 frem til s.498
 • kap. 10.1
 • kap. 11.1 frem til midten av s. 688, samt definisjon og tolkning av kvadrert multippel korrelasjon på s. 690.
 • kap. 11.2 frem til og med s. 700

Notat om betinget sannsynlighetsformelen som finnes her .

Stoff benevnt 'Beyond the basics' er ikke pensum.

Alle oppgaver som blir gjennomgått i løpet av kurset er å betrakte som pensum.

Læreboka har egen hjemmeside . Her ligger det blant annet en rekke kontrollspørsmål (quiz) for de som vil teste seg selv på de ulike kapitlene. (Vær så snill å ikke legge inn epost-adressen til foreleser!)

Studentene må også skaffe seg notatet Starthjelp i MINITAB .

Eksamensoppgaver i STK1000 og ST005 (eldre versjon av kurset) kan lastes ned her .

Publisert 2. apr. 2009 15:11 - Sist endret 10. nov. 2009 20:45