Tidligere midtveiseksamener

Midtveiseksamen Vår 04 uten fasit

Midveiseksamen Høst 04 uten fasit

Midtveiseksamen Våren 05 uten fasit

Midtveiseksamen Våren 05 med fasit

Midtveiseksamen Høsten 05 med fasit

Midtveiseksamen Våren 06 med fasit

Midtveiseksamen Høsten 06 uten fasit

Midtveiseksamen Våren 07 uten fasit

Midtveiseksamen høsten 07 uten fasit

Midtveiseksamen høsten 07 med fasit

Midtveiseksamen våren 08 uten fasit