Tillitsvalgte i STK1000

Stk1000 har fem tillitsvalgte studenter:

Tillitsvalgte skal kunne ta i mot mail om saker som skal tas opp med foreleser. Dessuten skal tillitsvalgte møtes sammen med foreleser en gang i blant i semestret for å snakke om hvordan kurset kan forbedres fortløpende.