Ukesoppgaver stk1000 høst 2009

Trykk her for å komme tilbake til STK1000-siden.

Følgende oppgaver vil bli jobbet med i angitt uke. Husk å bruk gruppelærerene hvis du står fast! Det lønner seg også ofte å danne kollokviegrupper for å sammarbeide. Et utvalg av oppgavene vil bli gjennomgått på plenumen uken etter de har blitt jobbet med. Alle oppgaver er å anse som pensum bortsett fra oppgaver som er markert som "frivillige."

Uke Oppgaver Mer info Link til eventuelle oppgaver Link til eventuelle datasett Frivillige oppgaver
35

Oppgave 1.1, 1.2, 1.4 og oppgave 1 til og med 8 i oppgaveheftet for kapittel 1, som finnes her.

Bortsett fra noen får regneoppgaver består oppgaveheftet dennegangen hovedsaklig av Minitaboppgaver med hint til hvordan man bruker Minitab. Den helt klart lengste oppgaven (dvs oppgave 3) kan sees på som en tutorial til Minitab og er lang bare siden den har veldig detaljerte Minitab-"hint".

Se her og her for installasjon av Minitab og minitabstarttips.

Oppgavehefte for kapittel 1 finnes her Her er datasettene som omtales i oppgaveheftet. De er med vilje lagret i forskjellige formater så dere må laste dem inn på riktig måte. I kommende uker forventes det at dere selv klarer å finne datasettene til oppgavene fra boken. Disse er å finne på bokens hjemmeside.  
36 Regneoppgaver: Oppgave 1 fra oppgaveheftet til kapittel 2, 1.80, 1.93, 1.94 (obs: ekstra viktig at alle klarer 1.93 og 1.94!), 1.113, 2.21 (både regning og Minitab), 2.38 og 2.43.

Minitaboppgaver: Oppgave 9 og 10 fra oppgaveheftet til kapittel 1, oppgave 4 og 5 fra oppgaveheftet til kapittel 2 samt oppgavene 2.14, 2.16 og 2.32
  Oppgavehefte for kapittel 2 finnes her Datasett fra boken finnes på bokens hjemmeside, mens data til oppgave 4 i oppgaveheftet til kapittel 2 er her, og data til oppgave 9 i oppgaveheftet til kapittel 1 er her. For de matteinteresserte er ekstraoppgave 2,3,4 og 5 i ekstraoppgaveheftet til kapittel 2 av relevans. Det kan man finne her. Disse fire oppgavene er ikke pensum, men er for de som har lyst til å utforske litt mer de matematiske aspektene med de tingene vi driver med.
37

Regneoppgaver: 2.85, 2.92, 2.103 og 2.111 fra boken og oppgave 2 fra oppgaveheftet for kapittel 2

Minitaboppgaver: Oppgave 5,6,7,8 i oppgaveheftet for kapittel 2, samt 2.63 og 2.108 fra boken.

      Oppgave 3 i oppgaveheftet for kapittel 2, og oppgave 1 i matteheftet.
38

Regneoppgaver: 3.7, 3.12, 3.39, 3.58, 3.66, 3.75, midtveiseksamen høst 03 oppgave 1,2 og 7 (som kan finnes her. Men husk at vi skal ha avkryssingsprøve) og midveiseksamen høst 04 oppgave 1-11 og 13 (som finnes på denne oversikten over tidligere midveiseksamener som også er linket til på hovedsiden)

Dataoppgaver: Oppgave 3.28 (appeletten kan finnes her) og ekstraoppgaven til kapittel 3 (som kan finnes her)

  Oppgavehefte for kapittel 3 finnes her Datasett til oppgaven i oppgaveheftet finnes her  
39

Regneoppgaver: 4.10 (Obs: Boken bruker S for utfallsrommet Omega), 4.17, 4.21, 4.27, 4.28, 4.35, 4.40, 4.51, 4.52 og oppgavene 3 og 4 fra midtveiseksamen høst 03 (som kan finnes her. Husk fortsatt at vi skal ha avkryssingsprøve) og oppgave 1-12 fra midtveiseksamen v06 (som finnes på denne oversikten over tidligere midveiseksamener).

Dataoppgaver: 4.5, 4.6, 4.7.

       
40 Regneoppgaver: 4.60, 4.64, 4.73, 4.76, og oppgave 14, 15, 18 fra midtveiseksamen V04, samt 13, 14 og 15 fra midtveiseksamen v06.        
41 Ingen ukesoppgaver pga midtveiseksamen        
42 Oppgave 5.2, 5.12 a b og 5.53 i boken og oppgavene 5 og 6 fra midtveiseksamen h03 (som kan finnes her)        
43 Oppgave 1, 2 og 3 i oppgaveheftet til kapittel 5 og 6, som kan finnes her. (OBS: Det er ekstra viktig at alle som syns ulikheter er litt vanskelig klarer oppgave 1 i dette heftet!) Dessuten: 5.12 c, d, 5.14, 5.16, 5.28, 5.32, 5.42 og 6.15.   Oppgavehefte for kapittel 5 og 6 finnes her    
44

Regneoppgaver: 6.3, 6.4, 6.10, 6.11, 6.28, 6.35, 6.37, 6.38, 6.40, 6.42, 6.48 og 6.82.

Dataoppgaver: 6.20 (appleten finnes her), samt oppgave 1 og 2 i oppgavehefte for kapittel 6 (versjon 2) som finnes her.

  Oppgavehefte for kapittel 6 (versjon 2) finnes her.    
45 Alle oppgavene i oppgaveheftet for kapittel 7 som finnes her, samt eksamensoppgave 5 høst 2003 (finnes her), og eksamensoppgave 1 høst 2008 (som finnes her)   Oppgavehefte for kapittel 7 finnes her. Datasett for oppgave 7 i oppgaveheftet til kapittel 7 finnes her  
46

Regneoppgaver: 7.53, 10.1, 10.2 og 10.3

Minitaboppgaver: 7.77, oppgave 1 i oppgaveheftet til kapittel 10 (som finnes her, og som har minitabinstruksjoner som også er nyttige for de neste oppgavene) og 10.4, 10.5 og 10.6

Eksamensoppgaver: Oppgave 2 og 3 eksamen høst 06, Oppgave 2 og 3 eksamen høst 04.

  Oppgavehefte for kapittel 10 finnes her. Datasett for de to oppgavene i oppgaveheftet til kapittel 10 finnes her  
47

Regneoppgaver: 11.1, 11.2, 11.3 og 11.4

Minitaboppgaver: Oppgave 1 og 2 i oppgaveheftet til kapittel 11 (som finnes her).

Eksamensoppgaver: oppgave 6 høst 2003 (finnes her) og oppgave 1 vår 2008 (som finnes her)

  Oppgavehefte for kapittel 10 finnes her. Datasett for de to oppgavene i oppgaveheftet til kapittel 11 finnes her