Undervisningsplan, stk1000 høst 2009

Undervisningsplanen blir oppdatert fortløpende igjennom semestret ettersom hvor mye vi rekker på forelesningene.

Uke Tema og tilsvarende seksjoner i boken Ekstra
34 Introduksjon til kurset, oversikt over pensum, hvorfor bry seg om statistikk, Seksjon 1.1, 1.2 og litt 1.3 i Moore & McCabe.  
35

Mandag: Resten av Seksjon 1.3, 2.1

Onsdag: Seksjon 2.2 og 2.3 i forelesningen og innføring i Minitab i plenumstimen.

Her er presentasjonen av hvordan man bruker Tabell A i boken, og om kvantilplott.
36 2.4, 2.5 og 3.1-3.2 (Utlevering oblig I)  
37 3.2-3.4  
38 4.1-4.3  Her er slidesene om sannsynlighet brukt for å repetere seksjon 4.1 og litt av 4.2.
39 4.4 (Innlevering oblig I)  
40 4.5,det vi rekker av 5.1 og gjenomgang av forrige midveiseksamen på onsdagstimen Her er slidsene om avhengighet brukt for å gjennomgå seksjon 4.5. Dessuten er notatet om formelen til betinget sannsynlighet å finne her. Dette notatet er kursorisk pensum.
41 Midtveiseksamen! (Og utlevering oblig II)  
42 resten av 5.1, så 5.2, 6.1  
43 resten av 6.1, så 6.2, 6.3  
44 7.1, 7.2 (Innlevering oblig II) Her er slidsene om robusthet.
45 10.1  
46 11.1, 11.2 og gjennomgang av tidligere eksamensoppgave om regresjon Her er slidsene om modellformulering og inflytelsesrike observasjoner
47 Repetisjonsforelesning, siste forelesning på mandag, grupper og plenumstimer fortsetter  
48 Plenum og gruppetimer fortsetter som vanlig, men ingen forelesning  
49 Eksamen!  

 

Publisert 2. aug. 2009 20:01 - Sist endret 10. nov. 2009 20:55