Undervisningsplan, stk1000 høst 2012

Undervisningsplanen blir oppdatert fortløpende i løpet av semesteret ettersom hvor mye vi rekker på forelesningene.

 

Uke Tema og tilsvarende seksjoner i boken Materiale
34

Introduksjon til kurset, oversikt over pensum.

Seksjon 1.1-1.3 

f_kap_1-1_til_1-2.pdf

f_kap_1-3.pdf

35

Avslutning kapittel 1.3. Start på kapittel  2.

Innføring i Minitab i plenumstimen tirsdag kl. 13.15

Start med gruppeøvelser denne uken!

IntroMinitab.pdf

f_kap_2-1.pdf

 

36

Forsetter med kapittel 2.

NB Første plenumsgjennomgang denne uken (tirsdag kl. 13.15)!

f_kap_2-2_til_2-4.pdf
37 Kapittel 3 om forsøksplanlegging, randomisering, tilfeldig utvalg  f_kap_3.pdf
38

Kapittel 4.1, 4.2, 4.5

f_kap_4-1_til_4-2.pdf

f_kap_4-2_fortsettelse.pdf

f_kap_4-5.pdf

39

Tirsdag: Avslutning kapitel 4.5

Torsdag: Kapittel 4.3 og 4.4

f_kap_4-3.pdf

f_kap_4-4.pdf

40

Tirsdag: Avslutning kap. 4.4 og start på kap. 5.2

Torsdag: Kap. 5.1 og 5.2

f_kap_5-1.pdf

f_kap_5-2.pdf

41 Midtveiseksamen! Ingen undervisning denne uken.  
42

Kapittel 6.1, 6.2 og 6.3: Statistisk inferens med kjent varians.  Tirsdag: Kap. 6.1. Torsdag: Avslutning kap. 6.1+kap. 6.2-6.3

f_kap_6-1.pdf

f_kap_6-2_til_6-3.pdf

43 Kapittel 7.1 og 7.2: Statistisk inferens med ukjent varians, t-fordeling, for ett utvalg og for sammenligning av to populasjoner

f_kap_7-1.pdf

f_kap_7-2.pdf

44 Kapittel 10.1: Inferens for regresjon. f_kap_10.pdf
45

 

 
 

46

Kapittel 11.1, 11.2: Multippel regresjon.

f_kap_11.pdf

f_kap_11--med-idas-blekk.pdf