Ukeoppgaver for STK1000 høsten 2012

Ukeoppgaver vil bli lagt ut siste halvdel av hver uke. Disse oppgavene er det meningen å jobbe med i forbindelse med gruppeundervisning den påfølgende uke. Ukesoppgavene gjennomgås i plenum hver tirsdag i den etterfølgende uke.

NB: Det er veldig viktig at dere jobber grundig med oppgavene!!!!

Uke 34: Ingen oppgaver denne uken. Gruppeundervisningen starter neste uke.

Oppgaver for gruppeundervisningen i uke 35:

Oppgaver fra boken: 1.5, 1.22, 1.33, 1.34, 1.62(M), 1.63(M), 1.69(M), [1.70(M)], 1.73, 1.93, [1.98], [1.99(M)], 1.109, 1.110, 1.111, 1.112.

(M) betyr at det er meningen dere skal bruke Minitab. [] betyr at oppgaven er frivillig ekstraoppgave.

Oppgavene vil bli gjennomgått i plenum i uke 36.

Denne uken vil timen til "regning i plenum" bli brukt til en introduksjon til Minitab.

Starttips til øvingene:

Graph->Stem-and-Leaf

Graph->Histogram

Graph->Boxplot (uteliggere i hht. 1.5\*IQR-kriteriet markeres automatisk m. stjerne!)

For beregning av oppsummerende mål brukes

Stat->Basic Statistics->Display Descriptive Statistics

Fasit til oppgavene finner du her

Uke 36:

Se på oppgave 1,2,3,4,5 Midtveiseksamen våren 2006 ('Deleks.STK1000.V.2006.pdf', som dere finner under lenkel 'Tidligere eksamensoppgaver' under 'Diverse undervisingsmateriale'). Fra boken oppgave 1.114, 1.116, 1.118, 1.122, 1.126, 1.129, 1.130, 1.131, 1.142, 1.150(M).

PLUSS bli bedre kjent med Minitab (Minitab skal brukes i den første obligatoriske oppgaven som blir lagt ut 13. september!):

Gå gjennom heftet Starthjelp i Minitab, som du finner link til under pensumlisten. Gjør følgede i Minitab

1. Start med å generere 50 normalfordelte tall med forventning 7 og standardavvik 3 ved å bruke calc->random data->Normal, og kall denne variabelen x1. Du har nå laget deg et datasett med 50 observasjoner, som du vet at kommer fra en normalfordeling med forventning 7 og standardavvik 3 (fordi det var det du genererte/trakk dataene fra)

2. Finn gjennomsnitt, standardavvik, median, Q1 og Q3 for x1, samt interkvartil avstand. Lag et histogram, et boksplott og et blad/stilk-diagram over x1. Lag også et q-q-plott (kvantilplott) for å bekrefte at 'data' kommer fra en normalfordeling.

3. Generer en ny variabel x2 fra samme fordeling og som også inneholder 50 observasjoner.

4. Bruk kalkulatoren til å beregne y=3(x1)+4(x2), og tegn et histogram over y. Hvordan ser fordelingen til y ut? Få inn en tittel for dette histogrammet og en fotnote som du finner på selv. Kopier det ferdige histogrammet inn i et Word-dokument.

Fasit til oppgavene finner du her

Uke 37:

Se videre på oppg. 6,7,8 Midtveis våren 2006. Fra boken: 2.14, 2.18(M), 2.43(M), 2.44(M), 2.71(M), 2.72(M) (alle disse er basert på samme datasett), 2.27, 2.42(M), 2.53(M), 2.84, 2.108(M).

Minitab tips: Stat->Regression->Fitted line plot

Fasit til oppgavene finner du her

Uke 38:

Fra boken oppgave 3.39, 3.44, 3.52, 3.53, 3.68 (ikke bruk tabell B, men Minitab), 3.82, 3.83, 3.84, 3.93(M), 3.94(M).

Til oppgave 3.68, bruk datafilen til oppgaven og Calc->Random Data-> Sample from Columns

Til oppgave 3.93(M), datasettet (CSDATA) finner dere i mappen under kap7.

Midtveiseksamen H08 oppg. 1-4 og 6-11.

Fasit til oppgavene finner du her

Uke 39:

Fra boken oppgavene 4.8, 4.23, 4.24, 4.25, 4.30, 4.35, 4.36, 4.103, 4.104, 4.107, 4.112, 4.113 og 4.131.

Fasit: Alle oppgavene som ikke har fasit i boka ble gjennomgått i plenum unntatt 4.112, svaret på denne er: P(A eller B)= P(A)+P(B) - P(A og B) = 0.138 + 0.261 - 0.082 = 0.317

Uke 40:

Fra boken 4.50, 4.51, 4.53, 4.55, 4.56, 4.62, 4.65, 4.76, 4.82, 4.85, 4.86, 4.91, 4.93

Midtveiseksamen H11: 10-20.

Fasit til oppgavene finner du her

Uke 42:

Fra boken: 5.10, 5.11, 5.17, 5.18, 5.21, 5.22, 5.26, 5.44, 5.46, 5.48, 5.54, 5.56, 5.60, 5.67

Fasit til oppgavene finner du her

Uke 43:

Fra boken: 6.17, 6.25, 6.26, 6.28, 6.30, 6.31, 6.34, 6.52, 6.53, 6.56, 6.70, 6.71, 6.73, 6.93. Prøv å bruke "Stat -> Basic Statistics -> 1-sample-Z" i Minitab i tillegg til regning for hånd på noen av oppgavene!

Fasit til oppgavene fra plenum finner du her

Uke 44: Fra boken: 7.20, 7.21, 7.34(M), 7.39(M), 7.62, 7.63, 7.65(M)- Eksamensoppgaver: Oppg. 1 og 2 fra eksamen desember 2008 ('STK100020082.pdf') og oppg. 2 fra eksamen juni 2007 ('STK100020071.pdf'). Eksamensoppgavene finnes helt til venstre under 'Tidligere eksamensoppgaver' på emnesiden. Gjør opppgavene før du ser på fasiten!

Fasit til oppgavene fra plenum finner du her

Uke 45:

Fra boken 10.7(M), 10.9, 10.10, 10.15. Eksamensoppgaver: oppg. 3 desember 2006, oppg. 3 desember 2008, oppg. 2 desember 2010, oppg. 3 desember 2011, oppg. 3 mai 2005.

Fasit til oppgavene fra plenum finner du her

Uke 46: Eksamensoppgaver: Oppg. 1 desember 2005, oppg. 1 desember 2011, oppg. 1 desember 2010, oppg. 2 desember 2006, oppg. 1 juni 2008

Uke 47:

Fra boken 11.1, 11.2, 11.3, 11.8(M), 11.9(M), 11.10(M) a), b). Eksamensoppgaver: Oppg. 3 fra eksamen juni 2007, oppg. 2 fra eksamen desember 2007, oppg. 2 c)-f) fra eksamen desember 2009.

Fasit til oppgavene fra plenum finner du her

Den inkluderer også eksamensoppgaven fra desember 2007. (Jeg har skrevet ned kommentarene vi hadde muntlig)

Lykke til med eksamen!

Data

Data kan lastes ned fra bokens hjemmeside .

Publisert 21. aug. 2012 18:05 - Sist endret 27. nov. 2012 18:00