Regneøvelser STK1000-h14

Her kommer øvelsesoppgavene til neste uke og en oversikt over

tidligere oppgaver. Alle oppgaver refererer seg til 8. utgave av læreboka

hvis ikke annet er nevnt.

 •  Uke 35 (25/8-29/8):1.5, 1.25,1.26,1.28,1.29,
   1.68(M),1.69(M),1.73(M),1.74(M),1.77,1.93,
   1.109,1.110,1.111,1.118.

          (M) etter en oppgave betyr at MINITAB må nyttes. Dataene som trengs kan

          lastes ned fra hjemmesiden til læreboka.

          Oppgavene er for øvelsene i uke 35 og blir gjennomgått i plenum 1. september.

           Det er åpne grupper i STK1000 så dere kan velge den gruppa som passer best.

         

 • Uke 36 (1/9-5/9): 1.120, 1.122, 1.124, 1.128, 1.131, 1.132, 1.133, 1.144, 1.152(M)

          (M) betyr bruk av MINITAB er nødvendig.


          I tillegg: bli bedre kjent med MINITAB (som skal brukes i den første
          obligatoriske oppgaven som blir lagt ut i begynnelsen av uke 37 (8/10-12/10)):

         Gå gjennom heftet "Starthjelp i Minitab", som du finner
          link til under pensumlisten. Gjør følgende i Minitab:

         1. Start med å generere 50 normalfordelte tall med
         forventning 8 og standardavvik 4 ved å bruke
         calc -> random data -> Normal, og kall denne variabelen x1.
         Du har nå laget deg et datasett med 50 observasjoner, som
         du vet at kommer fra en normalfordeling med forventning 8
         og standardavvik 4 (fordi det var det du genererte/trakk dataene fra)

         2. Finn gjennomsnitt, standardavvik, median, Q1 og Q3 for x1,
         samt interkvartil avstand. Lag et histogram, et boksplott og et
         blad/stilk-diagram over x1. Lag også et q-q-plott (kvantilplott)
         for å bekrefte at 'data' kommer fra en normalfordeling.

         3. Generer en ny variabel x2 fra samme fordeling og som også
         inneholder 50 observasjoner.

         4. Bruk kalkulatoren til å beregne y = 3(x1) +4 (x2), og
          tegn et histogram over y. Hvordan ser fordelingen til y ut?
          Hva tror du senteret i denne fordelingen er?
          Få inn en tittel for dette histogrammet og en fotnote som
          du finner på selv. Sørg for at du vet hvordan du kan printe
          ut denne figuren.

 

 • Uke 37 (8/9-12/9): :Se på oppgave 1,2,3,4,5,6,7,8 fra  midtveiseksamen våren 2006 ('Deleks.STK1000.V.2006.pdf', disse oppgavene finner dere under 'tidligere eksamensoppgaver' på hjemmesiden til kurset).

          Fra læreboka: 2.26(M), 2.51(M), 2.52(M), 2.79(M), 2.80(M) (alle disse er basert

på samme datasett), 2.28(M), 2.31, 2.50(M), 2.53(M), 2.110.     

          Minitab tips: Stat->Regression->Fitted line plot

 

            Dessuten oppgavene 3.93(M) og 3.94(M) på dette arket.  (Datafila CSDATA

            finner du en kopi av på hjemmesiden under "Annet"-"Data".)

            Midtveiseksamen H08 oppg. 1-4 og 6-11.

            For oppgave 3.38 og 3.63 bør du bruke Minitab:
           Calc->Random Data-> Sample from Columns

           (M) betyr bruk av MINITAB nødvendig.

           pluss midtveiseksamen h11: 9,10,11,15,17 og h12: 10-15.

           Appleten til oppgave 4.8 finner dere under websiden til læreboka.

 

          Dessuten midtveiseksemen høsten 2010 oppgave 11-20.

 

 • Uke 41 (6/10-10/10): Midtveiseksamen, ingen undervisning.

 

 • Uke 42 (13/10-17/10): Fra læreboka: 5.14,5.15,5.21,5.22,5.25,5.26,5.28,5.50,5.52,5.54,5.60,5.62,5.66,5.71.

 

 •  Uke 43 (20/10-24/10): Fra læreboka: 6.19,6.27,6.28,6.30,6.32,6.33,6.36,6.54,6.55,6.58,6.72,6.73,6.75,6.99.

            Prøv å bruke "Stat  -> Basic Statistics -> 1-sample-Z" i Minitab i tillegg til regning
            for hånd på noen av oppgavene!     

 

 • Uke 44 (27/10-31/10):Fra læreboka: 7.22,7.23,7.38(M),7.43(M),7.64,7.65,7.71(M).

           Eksamensoppgaver: Oppgave 1 og 2 fra eksamen desember 2008 

           og oppgave 2 fra eksamen juni 2007.

 

 • Uke 45 (3/11-7/11): Fra læreboka: 10.32(M), 10.33(M), 10.34, 10.35(M).

          Eksamensoppgaver: Oppgave 1,2,3 desember 2008, oppgave 3 desember 2011

 

 •  Uke 46 (10/11-14/11): Fra læreboka: 10.36(M), 10.37(M), 11.1, 11.2,11.23(M),11.24(M),11.25,(M)11.26 a,b(M).

          Eksamensoppgaver: Oppgave 3 STK2005-v05 (mai),

          oppgave 3 STK1000-h06 (desember), oppgave 2 STK1000-h1(desember).

 

 • Uke 47 (17/11-21/11): Eksamensoppgaver: Oppgave 2 STK1000-h09 (desember),

           oppgave 1 og 3 STK1000-h10 (desember),

           oppgave 1 og 2 STK1000-h11 (desember) .

 • Uke 48 (24/11-28/11):  Ingen nye oppgaver.  Gruppetimene blir

         organisert som orakler denne uka.

 

Eksamensoppgavene finnes helt til venstre under "Tidligere eksamensoppgaver" på hjemmesiden til kurset

Dataene  som trengs til oppgavene, kan lastes ned fra   .hjemmesiden .til læreboka.

 

Publisert 11. aug. 2014 10:33 - Sist endret 18. nov. 2014 11:24