Obligatoriske oppgaver - STK 1000 - vår 2005

Her ligger all informasjon knyttet til obligatoriske oppgaver i dette kurset. Her vil du finne tidsfrister, oppgavetekst osv.

praktisk, nyttig og viktig informasjon om obligatoriske oppgaver

Regelverk for obligatoriske oppgaver

LEGG SPESIELT MERKE TIL: "Det er tillatt å bruke alle hjelpemidler. Det er lov å samarbeide, men studenten skal selv ha skrevet den besvarelsen som leveres inn, og den skal gjenspeile studentens forståelse av stoffet. Studenten kan bli bedt om å redegjøre muntlig for innholdet i den obligatoriske oppgaven."

Spørsmål og svar om obligatoriske oppgaver

Innleveringsfrister

Det er to obligatoriske oppgave i dette emnet, og de må begge være godkjent for å få lov til å gå opp til avsluttende eksamen. Innleveringsfristene for disse oppgavene er:

Oblig 1 - Fredag 18/2-05 kl.14.30

Oblig 2 - Fredag 6/5-05 kl.14.30

Oppgavetekst

Oppgaveteksten til de obligatoriske oppgavene vil bli lagt ut her.

Første oppgave

Andre oppgave

Godkjentlister

Her kan du logge deg inn for å se om obligen din er godkjent

Du logger deg inn på godkjentlistesystemet med ditt vanlige brukernavn og passord for UiO.

Publisert 3. des. 2004 11:02 - Sist endret 19. apr. 2005 16:21